fbpx

Địa chỉ văn phòng Shipore toàn cầu

?? Ship & Mua hàng hộ Singapore
VO THI THUY + Mã khách hàng của bạn
26, Marsiling Drive, 11-223
Singapore, 730026
Tel: 81578163

VO THI THUY + Mã khách hàng của bạn
Block 310C, Ang Mo Kio Ave 1
Unit #**-***
Singapore, 563310

<Lưu ý: tạo mã khách hàng để nhận Unit number>

?? Ship & Mua hàng hộ US
VO THI THUY + Mã khách hàng của bạn
5908 NE 112th Ave
Suite IQVUS
Portland, Oregon 97250-9606, USA
Tel: 9173465736

?? Ship & Mua hàng hộ JP
VO THI THUY HNC9638 + Mã khách hàng của bạn
1400012
東京都品川区勝島1-1-2 B館2階2C-10
Tel: 05055323799

?? Ship & Mua hàng hộ UK

+ Kho cargo (249k/kg)
VO THI THUY HNC9638 + Mã khách hàng của bạn
Aramex, Unit 4, HNC9638
Galleymead Road,
Colnbrook, SL3 0EN, Great Britain
Tel: 07446415700

+ Kho hàng SuperExpress UK (499k/kg) + khách tự order
VO THI THUY SGNZNFKS – Mã khách hàng của Shipore
Address(Line 1): ROOM E1, BIG YELLOW SELF STORAGE
Address (Line 2): 8-9 RODNEY ROAD
Town / City: PORTSMOUTH
County: HAMPSHIRE
Postcode: PO4 8BF
Country: United Kingdom
Tel: 07446415700

Kho dự phòng:
VO THI THUY HNC9638 + Mã khách hàng của bạn
Unit 6, Lakeside Ind Estate
Colnbrook ByPass
Slough, Berkshire, SL3 0ED, Great Britain

?? Vietnam
67 Huỳnh Thiện Lộc, Hoà Thanh, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Vietnam
Tel: 0348404680