fbpx

Địa chỉ văn phòng Shipore toàn cầu

🇸🇬 Ship & Mua hàng hộ Singapore
VO THI THUY + Mã khách hàng của bạn
26, Marsiling Drive, 11-223
Singapore, 730026
Tel: 81578163

VO THI THUY + Mã khách hàng của bạn
Block 310C, Ang Mo Kio Ave 1
Unit #**-***
Singapore, 563310

<Lưu ý: tạo mã khách hàng để nhận Unit number>

🇺🇸 Ship & Mua hàng hộ US
VO THI THUY + Mã khách hàng của bạn
5908 NE 112th Ave
Suite IQVUS
Portland, Oregon 97250-9606, USA
Tel: 9173465736

🇯🇵 Ship & Mua hàng hộ JP
VO THI THUY HNC9638 + Mã khách hàng của bạn
1400012
東京都品川区勝島1-1-2 B館2階2C-10
Tel: 05055323799

🇬🇧 Ship & Mua hàng hộ UK

+ Kho cargo (249k/kg)
VO THI THUY HNC9638 + Mã khách hàng của bạn
Aramex, Unit 4, HNC9638
Galleymead Road,
Colnbrook, SL3 0EN, Great Britain
Tel: 07446415700

+ Kho hàng SuperExpress UK (499k/kg) + khách tự order
VO THI THUY SGNZNFKS – Mã khách hàng của Shipore
Address(Line 1): ROOM E1, BIG YELLOW SELF STORAGE
Address (Line 2): 8-9 RODNEY ROAD
Town / City: PORTSMOUTH
County: HAMPSHIRE
Postcode: PO4 8BF
Country: United Kingdom
Tel: 07446415700

Kho dự phòng:
VO THI THUY HNC9638 + Mã khách hàng của bạn
Unit 6, Lakeside Ind Estate
Colnbrook ByPass
Slough, Berkshire, SL3 0ED, Great Britain

🇻🇳 Vietnam
67 Huỳnh Thiện Lộc, Hoà Thanh, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Vietnam
Tel: 0397980834