Cách tự order hàng về kho từ Oregon USA về Việt Nam

Quốc gia đầu tiên các shopper nghĩ tới khi mua hàng nước ngoài là Mỹ. Trong trường hợp, không có người quen mang hàng từ Mỹ về Việt Nam, bạn có thể sử dụng dịch vụ mua hàng hoá hộ từ Mỹ và vận chuyển về Việt Nam của Shipore. Các bước chi tiết đặt […]