[Traveler] Cách tự đặt Lalamove để lấy hàng

Bài này admin hướng dẫn traveler cách tự book Lalamove để lấy hàng từ kho Shipore. Tải app Lalamove Đặt địa chỉ lấy hàng là: Vo Thi Thuy Block 310C, Ang Mo Kio Ave 1 Unit #**-*** Singapore, 563310 Tel: 82607151 Lưu ý Chọn sử dụng dịch vụ ship bằng xe 4 bánh và sử […]