Câu hỏi thường gặp của seller về phân phối SmoothSkin Bare Plus

Chính sách bảo hành: SmoothSkin Bare Plus sẽ được bảo hành 2 năm từ ngày mua hàng tại Shipore và các công ty thành viên. Điều kiện để được bảo hành: + Có hoá đơn điện tử từ Shipore và các công ty thành viên + Khách hàng đăng kí thông tin bảo hành qua […]