fbpx

Archive / Singapore

RSS feed for this section

Pedro 1%

  Hoàn tiền 1% (Giá trị hàng trước thuế và fee của hãng) Các lưu ý khác: + Shipore phải là click cuối cùng trước khi mua hàng để nhận hoàn tiền từ Shipore. Nếu người dùng tương tác hoặc bấm vào website khác (coupon và deal websites …) sau khi bấm từ Shipore, hoàn […]

Lazada Singapore (App Only) 1%

Hoàn tiền đến 1% * (Lưu ý hoàn tiền chỉ áp dụng cho đơn hàng thanh toán qua App của Lazada. Đơn hàng thành toán qua web Lazada không được áp dụng hoàn tiền)   (*) Mức hoàn tiền thực tế có thể bị thay đổi theo quyết định của cửa hàng.

Charles and Keith 1%

  Hoàn tiền 1% (Giá trị hàng trước thuế và fee của hãng) Các lưu ý khác: + Shipore phải là click cuối cùng trước khi mua hàng để nhận hoàn tiền từ Shipore. Nếu người dùng tương tác hoặc bấm vào website khác (coupon và deal websites …) sau khi bấm từ Shipore, hoàn […]