fbpx

Archive / Singapore

RSS feed for this section

Lazada Singapore (App Only) 1%

Hoàn tiền đến 1% * (Lưu ý hoàn tiền chỉ áp dụng cho đơn hàng thanh toán qua App của Lazada. Đơn hàng thành toán qua web Lazada không được áp dụng hoàn tiền)   (*) Mức hoàn tiền thực tế có thể bị thay đổi theo quyết định của cửa hàng.