fbpx

Archive / International

RSS feed for this section

Pedro 1%

  Hoàn tiền 1% (Giá trị hàng trước thuế và fee của hãng) Các lưu ý khác: + Shipore phải là click cuối cùng trước khi mua hàng để nhận hoàn tiền từ Shipore. Nếu người dùng tương tác hoặc bấm vào website khác (coupon và deal websites …) sau khi bấm từ Shipore, hoàn […]

hotel.com

Hoàn tiền 2%   Các mức hoàn tiền (cashback)* Đến 2% (*) Mức hoàn tiền thực tế có thể bị thay đổi theo quyết định của cửa hàng.