Cách tạo sitemap với wordpress

Việc tạo sitemap là khá đơn giản trên wordpress. Sitemap giúp người dùng dễ dàng tìm ra nội dung liên quan, giúp cải thiện trải nghiệm của khách hàng đối với website. Ngoài ra, sitemap cũng giống Google Bot index trang dễ dàng hơn.

Dưới dây là hướng dẫn chi tiết tạo sitemap với WordPress:

 • Thiết kế: Trước khi bắt đầu thay đổi website, mình cần xác định cấu trúc sitemap trước ví dụ:
  • Cashback
   • Singapore
    • CNK
    • Pedro
   • US
   • International
 • Tiếp theo bắt đầu đưa vào web. Trên wordpress, chọn Giao Diện -> Menu

 • Tạo 1 cấu trúc cho sitemap (không cần link).

 • Sau khi hoàn thành sitemap, trên menu của web sẽ hiện như sau

 • Bước cuối cùng là với mỗi section trong sitemap, thêm hyperlink liên quan. Dưới đây là 1 ví dụ:

Có nhiều cách để tạo link cho sitemap. 1 cách đơn giản nhất là dùng tag category. Mỗi bài sẽ có các tag liên quan. Mỗi tag nay sẽ 1 có link tương ứng. Ví dụ trong trường hợp này các brand CNK, Pedro đều cùng 1 category là Singapore.