Cách gửi invoice hàng qua cho Shipore

Tại sao phải gửi invoice hàng qua cho Shipore?

Như anh chị em seller đều biết hàng từ Singapore về Việt Nam hiện tại đều qua cargo. Mỗi công ty có 1 quy trình khác nhau. Shipore sử dụng dịch vụ cargo của Aramex (1 trong 10 nhà vận chuyển hàng đầu thế giới).

Để đầy đủ thủ tục cho Aramex xuất hàng đi, Shipore cần cung cấp invoice chi tiết của tất cả các hàng hoá trong kiện hàng. Đó là lý do anh chị em cần gửi 1 bản invoice của hãng.

Cách tìm invoice thế nào?

Admin lấy ví dụ seller cần gửi invocie của đơn SGP00276136. Để tìm invoice này,

  1. Bạn vào gmail bạn dùng để mua hàng
  2. Gõ tìm kiếm mã trên trong email:

Sẽ có vài email của hãng gửi cho đang hàng này. Trong đó sẽ có email với tiêu đề: “Your Order Has Been Shipped”

3. Bấm vào email trên, trong email bạn sẽ thấy đầy đủ thông tin ship và thông tin món hàng

 

 

 

4. Bước cuối cùng là forward email này qua địa chỉ order@shipore.com bằng cách bấm forward toàn bộ email trên trên gmail

Lưu ý: Không gửi screenshot của email này, mà forward toàn bộ email.