Cách yêu cầu SingPost định vị đơn hàng

Với Covid-19 vẫn đang là vấn đề toàn cầu, việc thư bị thất lạc không còn là chuyện lạ. Bài này, admin hướng dẫn chi tiết về cách yêu cầu SingPost định vị đơn hàng. Trong bài này, admin sẽ sử dụng tracking: LP902884555SG

Bước 1: Truy cập SingPost để track đơn hàng:

https://www.singpost.com/track-items

Đơn hàng này đã được chuyển đi (posting date) từ ngày 11/04/2020 nhưng tới 10/05/2020 đơn hãng vẫn chưa được giao.

Do đơn hàng đã qua 18 ngày làm việc, từ ngày chuyển đi, người dùng có thể yêu cầu hãng cung cấp chi tiết bằng cách bấm vào click here ở “To raise an enquiry on your Registered mail item, Click here

Bước 2: Điền thông tin cơ bản về đơn hàng

Bước 3: SingPost sẽ yêu cầu điền thông tin chi tiết về đơn hàng. Phần nào với dấu * là bắt buộc phải điền.

SingPost sẽ đền bù hàng hoá theo thông tin khai báo. Do đó bạn cần điền đúng phần này.

 

Yêu cầu: PPINumber