Cách đăng kí Smart OTP với Vietcombank

Quy trình đăng kí Smart OTP mới của Vietcombank khá phức tạp. Bài này admin hướng dẫn chi tiết cách đăng kí:

  1. Tải và mở app Smart OTP của VCB

VCB sẽ yêu cầu “Tạo” mật khẩu (6 chữ số) cho ứng dụng Smart OTP của bạn. Mã này bạn cần nhập mỗi khi mở app này lên:

2. Nếu mật khẩu đã tạo rồi, VCB sẽ yêu cầu bạn “Nhập” mật khẩu để đi tiếp:

3. Sau khi nhập đúng mật mã 6 số, màn hình ứng dụng sẽ như sau. Bấm “Thêm”

 

4. Sau khi bấm “Thêm”, màn hình ảnh sẽ như sau. Bạn điền:

“Nhập mã khách hàng”: là mã đăng nhập VCB của bạn

“Nhập mã kích hoạt”: là mã kích hoạt VCB gửi qua số điện thoại đăng kí của bạn