Cập nhật Ship hàng Singapore -> HCMC ngày 15/03/2020

Hi cả nhà,

Bài này admin cập nhật tình hình mới nhất về việc ship hàng Singapore -> Viêt Nam của Shipore.

Như báo đài có đưa tin, bắt đầy từ 11:59pm ngày 16/03/2020, tất cả công dân Singapore hoặc người thường trú tại đây sẽ tự cách ly tại nhà 14 ngày nếu từ đi qua các nước ASEAN. Quy định này trực tiếp ảnh hưởng đến quy trình ship hàng của Shipore hiện tại.

No photo description available.

Quy định trên ảnh hưởng đến việc ship hàng của Shipore như thế nào?

  1. Nếu bạn mua hàng sau 15/03/2020, Shipore không đảm hàng hàng hoá sẽ tới Việt Nam 2-14 ngày như thường lệ. 

Hiện tại Shipore đang làm việc để đi hàng cargo không có người áp tải để tránh bi ảnh hưởng bởi quy định này. Tuy nhiên, vận hành sẽ không hoàn thiện trước 30/05/2020.

Nếu bạn cần mua hàng gấp, Shipore không thể hỗ trợ cho tới khi có thông báo mới nhất (ít nhất 30 ngày từ ngày 16/05/2020)

2. Nếu đơn hàng của bạn đã ở kho trước 5/3/2020, đơn hàng của bạn vẫn được xử lý theo chuẩn 2-14 ngày cũ.

3. Đơn hàng của tôi đến kho Singapore từ ngày 5-16/3/2020?

Những đơn này trực tiếp bị ảnh hưởng bởi quy chế trên, Shipore sẽ giải quyết để hàng của mình tới Việt Nam nhanh nhất có thể. Admin của Shipore sẽ cập nhật từng trường hợp cụ thể.