Cách liên hệ chăm sóc khách hàng của Amazon

Việc liên hệ chăm sóc khách hàng của Amazon ngày càng khó hơn (có lẽ lý do là để giảm chi phí chăm sóc khách hàng). Bài này admin hướng dẫn chi tiết cách liên hệ amazon khi có dispute.

Bước 1: Tự đăng nhập bằng tài khoản amazon cá nhân

Bước 2: Vào trang: https://www.amazon.com/gp/help/customer/contact-us

Bước 3: Bấm vào “Starting chat now”

Lưu ý: Đây là phần chat tự động nên sẽ giúp ít được nhiều. Bạn đi tiếp bước sau để nói chuyện với nhân viên chăm sóc khách hàng.

Bước 4: Trong khung chat ở bước 3, bạn gõ: “Can I talk with a customer support officer?”. Sau đó chọn ‘Ok, get help through chat”

 

 

Bước 5: Nhân viên chăm sóc khách hàng của Amazon sẽ vào chat. Bạn cung cấp chi tiết của đơn hàng