Cách tự mua hàng và ship về kho US và UK

Bài này admin viết chi tiết về quy trình để tự mua hàng và ship về kho US và UK. Việc tự mua hàng giúp bạn chủ động thời gian mua hàng đặc biệt là trong mùa sale.

+ Bước 1: Để tự mua hàng, khách hàng cần có có mã khách hàng cá nhân với Shipore. Nếu bạn chưa có mã khách hàng, vui lòng gửi chứng minh nhân dân 2 mặt tới order@shipore.com. Bạn sẽ nhận mã khách hàng dạng SHIPORE-***-****. Đơn hàng tới kho không có mã khách hàng sẽ tốn 10 USD để định vị trong kho hàng.

+ Bước 2: Tự mua hàng và ship về kho US, UK đã được cập nhật trong email tại mã khách hàng.

Lưu ý:

  • Shipore chỉ nhận và xử lý đơn hàng mua trực tiếp từ hãng. Shipore không nhận hàng khách hàng tự mua và tự đem tới kho.
  • Đơn hàng trên 250USD sẽ có phụ phí và thuế tương ứng

+ Bước 3: Một khi hãng cung cấp mã vận đơn hàng, khách hàng vui lòng khai báo chi tiết đơn hàng tới:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9u9Zd5-Tchqop-4ECHb-rrFN5baosDazrvRwfO4o8zFaYow/viewform

Đơn hàng không khai báo hoặc khai báo sai sẽ được đưa vào kho hàng thật lạc và sẽ tốn 10USD để cập nhật thủ công lên hệ thống.

+ Bước 4: Thanh toán ship khi Shipore cập nhật cân nặng.