Cách tự tạo tài khoản trên Victoria Secret US

Vấn đề thường gặp khi tạo một tài khoản trên website thường là mật khẩu.

 

 

Như trong trường hợp trên, mật khẩu của tài khoản không hợp lệ. Trong trường hợp này, bạn cần mật khẩu phức tạp hơn. Ví dụ:

+ Có chữ viết hoa và viết thường

+ Có kí tự đặc biệt ví dụ @