Shipore có hỗ trợ mua hàng trên Carousel, Ebay hay không?

Trả lời ngắn gọn là không. Trả lời chi tiết là Shipore chỉ hỗ trợ các đơn hàng dạng B2C (Business to Customer). Shipore không hỗ trợ các đơn hàng C2C (Customer to Customer). Dưới đây là 1 số lý do chính:

  • Do là C2C, giá bán cuối cùng trên Carousel sẽ là giá thoả thuận giữa người mua và người bán do đó Shipore không thể xác nhận được chi phí của đơn hàng.
  • Do là C2C, chủ cửa hàng không thể cam kết thời gian giao hàng cũng như chất lượng sản phẩm