Tôi có phải mua bảo hiểm hàng hoá hay không?

Giá cước của Shipore chưa gồm bảo hiểm hàng hoá.

Bảo hiểm hàng hoá là tự chọn. Khách hàng có quyền mua hoặc không mua tuỳ nhu cầu của mình.

Shipore chỉ giải quyết đền bù thiệt hại trong trường hợp hàng hoá đã được mua bảo hiểm.

Quy định chi tiết về điều khoản ship hàng có thểm tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/110Hk76frk6bEqVJE3yqDaWGRs0rMttkQiVM4gtAsNlU/edit?usp=asogm&ouid=114262727603760099034