Cách để nhận giảm giá 10% cho đơn hàng Charles and Keith, Pedro

  • Làm thế nào để được giảm giá 10% đơn hàng Charles and Keith hoặc Pedro:

Bạn cần có tài khoản Gold. Để lên tài khoản Gold, bạn có 2 cách:

  1. Mua 1 đơn hàng trị giá trên 250 SGD. Lưu ý, chọn đồng ý lên thành viên Gold khi check out đơn hàng
  2. Mua các đơn hàng có tổng giá trị 500 SGD trong một năm

Lưu ý:

  1. 10% giảm giá chị áp dụng với hàng chưa giảm giá và không áp dụng cho đơn hàng 250SGD đầu tiên
  2. 10% giảm giá không áp dụng với hàng sale

Khách hàng vui lòng cập nhật điều lệ về tài khoản Gold mới nhất tại web Charles and Kieth:

https://www.charleskeith.com/sg/information/customer-care/faq/my-account-and-privileges.html

  • Làm thế nào để sử dụng 10% giảm giá:

Sau khi lên hạng Gold, mỗi đơn hàng sẽ tự động giảm gía 10% cho hàng chưa sale. Bạn không cần phải nhập mã giảm giá