Quy trình tự mua hàng bằng thẻ cá nhân

Để thuận tiện việc mua hàng hiện tại Shipore đang hỗ trợ khách hàng tự mua hàng tại 2 kho Singapore và US (Oregon) với loại hàng quần áo giày dép.

Để tự mua hàng việc đầu tiên là khách hàng phải tạo mã khách hàng bằng cách gửi cmnd 2 mặt tới order@shipore.com. Mã khách hàng là 1 mã riêng biệt dạng SHIPORE-***-*** cho mỗi khách hàng. Mã này giúp Shipore nhận diện mỗi kiện hàng là của ai.

Sau khi nhận mã khách hàng, bạn tự mua hàng và gửi về địa chỉ theo cú pháp sau:

  • Singapore

VO THI THUY + Mã khách hàng của bạn
Block 310C, Ang Mo Kio Ave 1
Unit #**-***
Singapore, 563310

  • US

VO THI THUY + Mã khách hàng của bạn
5908 NE 112th Ave
Suite IQVUS
Portland, Oregon 97220, USA
Tel: 9173465736

Lưu ý bạn phải ghi mã khách hàng của bạn vào phần tên. Đơn hàng không có mã khách hàng sẽ chịu phí 10 USD để đối soát.

Khi hãng xuất ship hàng đi, bạn sẽ nhận 1 mã vận (tracking number) từ hãng. Bạn sẽ khai báo phương thức ship qua đây https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9u9Zd5-Tchqop-4ECHb-rrFN5baosDazrvRwfO4o8zFaYow/viewform.

Sau khi khai báo xong, bạn gửi hoá đơn của đơn hàng tới order@shipore.com để phục vụ việc thông quan.

Sau đó, Shipore sẽ ship hàng về Việt Nam theo quy trình chung. Giá ship theo bảng giá ship chung.