Cách hoàn trả hàng By Far

Bài này admin hướng dẫn chi tiết liên hệ hãng đổi trả hàng trong trường hợp hãng ship hàng sai.

Bước 1: Xác định mã đơn hàng của đơn hàng bị lỗi:

Bước 2: Xác nhận những mã hàng nhận đúng

Bước 3: Xác nhận mã hàng bị sai. Bao gồm:

+ Mã hàng đặt mua nhưng không nhận được

+ Mã hàng nhận được nhưng không đúng

Bước 4: Gửi email với chi tiết đơn hàng qua email support của hãng

Bước 5: Chờ hãng duyệt return + tìm hiểu kĩ các chi phí liên quan nếu có

Bước 6: Lên đơn ship cho bên thứ 3 lấy hàng và trả về kho của hãng

Bước 7: Chờ nhận hàng đúng hoặc refund