Tôi phải làm gì khi đơn của tôi bị huỷ, nhưng Pedro (CNK) chưa hoàn tiền?

Ở bài này admin hướng dẫn shopper cách liên hệ với hãng Pedro (hoặc Charles and Keith) khi chưa nhận được tiền refund. Dưới đây là 1 ví dụ:

Shopper mua đơn hàng 1903040029SG ngày 28/2/2019. Tuy nhiên, do thiếu 1 sản phẩm, hãng tạo 1 đơn hàng mới và hoàn tiền món hàng bị thiếu trị giá S$ 65.90. Thông thường, shopper sẽ nhận tiền trong 1 tháng. Tuy nhiên trường hợp này, shopper không nhận được refund 65.90$. Vậy shopper phải làm gì?

Điều đầu tiên cần làm là xác nhận lại với hãng rằng tiền refund đã được chuyển khoản. Shopper gửi emailt trực tiếp tới customers@pedroshoes.com theo mẫu sau:

“””
Hi,

This is regarding to order 1903040029SG <>. The order is placed from tranght@shipore.com << tài khoản mua hàng của bạn>>.

I was informed I would be refunded the amount of 65.90 SGD <>. However, I have not received the refund yet.

Please double confirm with me the amount has been refunded as well as other detail such as payment date.

Regards,
Trang <>
“””