Shipore có order được website này không?

Shipore chỉ nhận order hàng trực tiếp từ các nhãn hàng hoặc hàng Sold and Fulfil by Amazon.

Shipore không hỗ trợ hàng bán ra từ các chợ như:

+ Ebay
+ Goat
+ StockX

Ngoài ra, Shipore cũng không hỗ trợ mua hàng hộ từ các website đã block kho hàng của Shipore như Adidas