Chính sách đổi trả và bảo hành của SmoothSkin

Nhìn chung mua môt sản phầm tiền triệu, điều anh chị em lo lắng là nếu sản phẩm có trục trặc kĩ thuật, ai sẽ là người hộ trợ? Bài này admin của Shipore sẽ đi chi tiết về chính bảo hành và đổi trả các sản phẩm của Smooth Skin (bao gồm và không hạn chế SmoothSkin Bare, SmoothSkin Gold, SmoothSkin Muse …)

Tất cả các sản phẩm của SmoothSkin được bán ra bởi Shipore từ 1/5/2020 sẽ được hưởng chính sách bảo hành 2 năm tại Việt Nam từ ngày mua hàng.

Quý khách vui lòng tham khảo chi tiết quy trình đăng kí và bảo hành tại:

Bảo hành – SmoothSkin