Thanh toán hộ Adidas UK

Bài này Shipore hướng dẫn về quy trình thanh toán hộ Adidas UK

Adidas UK được người lựa chọn mua sắm vì thường có giá rẻ cho các dòng cao cấp như NMD, UltraBoost. Tuy nhiên, thường thẻ visa/master từ Việt Nam bị từ chối khi thanh toán, do đó Shipore cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán Adidas UK.

Bước 1: Bạn tạo tài khoản Adidas UK của riêng mình tại https://www.adidas.co.uk/ với email cá nhân của bạn

Bước 2: Thêm món hàng cần mua vào giỏ hàng

Bước 3: Thanh toán cho Shipore bằng Việt Nam đồng theo công thức:
Tổng tiền hàng cần thanh toán (GBP)*31000

Bước 4: Shipore sẽ thanh toán hộ đơn hàng Adidas UK của bạn. Đơn hàng có thể ship qua kho hàng của Shipore hoặc các đôi tác ship

Bước 5: Adidas UK sẽ gửi email xác nhận đơn hàng