Pedro 1%

Bắt đầu mua sắm 

Hoàn tiền 1% (Giá trị hàng trước thuế và fee của hãng)

Các lưu ý khác:
+ Shipore phải là click cuối cùng trước khi mua hàng để nhận hoàn tiền từ Shipore. Nếu người dùng tương tác hoặc bấm vào website khác (coupon và deal websites …) sau khi bấm từ Shipore, hoàn tiền sẽ không được ghi nhận.
+ Nếu vì lý do nào đó thanh toán đơn hàng bị thất bại, hẫy bấm lại link từ Shipore và mua hàng lại để đảm bảo hoàn tiền được ghi nhận
+ Nếu bạn thanh toán nhiều đơn hàng một lúc, bạn nên bấm lại từ Shipore mỗi lần mua hàng

Tips khác:
+ Chỉ dùng mã giảm giá từ Shipore để đảm bảo hoàn tiền được ghi nhận

Các trường hợp thường gặp hoàn tiền không được ghi nhận:
+ Mua hàng bằng gift cards
+ Đổi trả hoặc hủy đơn hàng
+ Mua hàng qua app (ứng dụng)