Cách thêm địa chỉ vào tài khoản Pedro mới

Bài này Shipore hướng dẫn các bạn cách thêm địa chỉ vào môt tài khoản Pedro mới để mua hàng.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Pedro của bạn bằng email và mật khẩu của bạn tại địa chỉ ở dưới:

https://www.pedroshoes.com/sg/customer/account/login/

Bước 2: Tiếp tục mua hàng, cho tới phần thanh toán

Bước 3: Tại phần thanh toán, tài khoản mới sẽ không có địa chỉ. Bạn bấm vào “Add / edit address” để thêm địa chỉ mới

 

Bước 4: Pedro sẽ dẫn bạn tới trang mới. Tại đây bạn bấm “Add New Address” để thêm địa chỉ mới

 

Bước 5: Bước tiếp theo bạn điền địa chỉ như hình và chọn “Save”. Địa chỉ của bạn đã được thêm vào giỏ hàng

🇸🇬 Ship & Mua hàng hộ Singapore

26, Marsiling Drive, 11-223
Singapore, 730026
Tel: 81578163

Địa chỉ trên gồm những thành phần chính là:
1. Address 1 (dòng dầu của địa chỉ)
26, Marsiling Drive

2. Address 2 (số nhà)
11-223

3. Postal code (Mã bưu điện)
730026

4. Số điện thoại
81578163

 

 

Bước 6: Nếu thêm địa chỉ thành công. Màn hình của bạn sẽ về như sau. Các bạn chú ý điền đúng số điện thoại và địa chỉ để đảm bảo hàng hoá được giao đúng nơi.